content top

Návštěvní kniha

Návštěvní kniha
Milí přátelé, zde můžete napsat svoje názory, nápady, poznámky…

Adventní benefiční koncert 19. 12. 2010 ...

Adventní benefiční koncert 19. 12. 2010 na podporu Domova sv. Markéty
http://www.youtube.com/watch?v=YPOLj6Gjpqw

Dárci a sponzoři

Dárci a sponzoři
Ze srdce děkujeme všem, kteří přispěli na provozní náklady Občanského sdružení sv. Cecílie nebo na konktrétní kulturně-charitativní akce, jím pořádané. Dárci fyzické osoby: pan S. Ferenčík paní J. Povolná paní L. Rybníčková Dárci právnické osoby: 3 Group s. r. o. ...

Staňte se mecenášem

Staňte se mecenášem
Zde Vám poradíme,  jak můžete podpořit některou z připravovaných kulturně-chartitativních akcí a stát se tak jejím „mecenášem“. V dnešní době se může mecenášem stát vpodstatě každý občan nejen České republiky. Dnešní sponzoring kultury už není pouze výsadou velkých firem, ale i drobných dárců a jednotlivých osobností, které chtějí...

Lidé Občanského sdružení sv. Cecílie...

předseda sdružení Bc. Pavel Borský, dipl. um. zástupce předsedy Mgr. Martin Flašar, Ph. D. pokladník Mgr. Miluše Schořová stálý spolupracovník OSSC Miroslava Dvořáková logo OSSC navrhla a vytvořila Kateřina...

ID 111/Charitativní koncert 17. června 2...

ID 111/Charitativní koncert 17. června 2011 v Brně
Na měsíc červen 2011 připravujeme další charitativní koncert v Brně. Koncert provedeme ve spolupráci se Základní uměleckou školou, Brno, Veveří 133 a Salesiánským střediskem mládeže v Brně-Žabovřeskách. Jednou z náplní činnosti Občanského sdružení sv. Cecílie je pořádat kulturně-charitativní akce nejen pro neziskové organizace, ale i pro konkrétní...

Cíle a poslání Občanského sdružení sv.Ce...

Propojení sociálně-kulturně-charitativní činnosti. Pořadatelská činnost a provozování benefičních koncertů, vernisáží a obdobných kulturně-charitativních projektů. Osvěta dětí školního věku a mládeže v oblasti kulturně-charitativní. Podpora tvorby a šíření akustické hudby a akustických (neelektronických) zvuků, znělek apod. Zapojování...

Zvuková ekologie

Problematika akustické, respektive hudební ekologie je v našem prostředí nepříliš frekventovaným tématem. Mezi nejpádnější důvody trvalé ignorace této oblasti zřejmě patří její interdisciplinární povaha, která vyžaduje spolupráci odborníků ze zdánlivě nesouvisejících oborů. Patří mezi ně muzikologie, psychologie, ekologie, akustika, fyziologie a...

Dárci – fyzické osoby

Stránka se připravuje! Sponzoři a dárci Sponzoři a dárci, kteří poskytnou obcím, krajům, organizačním složkám státu a právnickým osobám se sídlem v České republice dar na financování vědy, vzdělání, kultury, požární ochranu, na podporu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, humanitární a další veřejně prospěšné účely,  mají  podle ...

Adventní koncert 19. 12. 2010

Adventní koncert 19. 12. 2010

Next Entries »

Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes