content top

Cíle a poslání Občanského sdružení sv.Ce...

Propojení sociálně-kulturně-charitativní činnosti. Pořadatelská činnost a provozování benefičních koncertů, vernisáží a obdobných kulturně-charitativních projektů. Osvěta dětí školního věku a mládeže v oblasti kulturně-charitativní. Podpora tvorby a šíření akustické hudby a akustických (neelektronických) zvuků, znělek apod. Zapojování...

Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes