content top

Daňová zvýhodnění

Daňová zvýhodnění
Sponzoři a dárci Sponzoři a dárci, kteří poskytnou obcím, krajům, organizačním složkám státu a právnickým osobám se sídlem v České republice dar na financování vědy, vzdělání, kultury, požární ochranu, na podporu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, humanitární a další veřejně prospěšné účely,  mají  podle  zákona  č. ...

Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes