content top

Zvuková ekologie

Problematika akustické, respektive hudební ekologie je v našem prostředí nepříliš frekventovaným tématem. Mezi nejpádnější důvody trvalé ignorace této oblasti zřejmě patří její interdisciplinární povaha, která vyžaduje spolupráci odborníků ze zdánlivě nesouvisejících oborů. Patří mezi ně muzikologie, psychologie, ekologie, akustika, fyziologie a...

Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes