content top

Cíle a poslání Občanského sdružení sv.Cecílie

  • Propojení sociálně-kulturně-charitativní činnosti.

  • Pořadatelská činnost a provozování benefičních koncertů, vernisáží a obdobných kulturně-charitativních projektů.

  • Osvěta dětí školního věku a mládeže v oblasti kulturně-charitativní.

  • Podpora tvorby a šíření akustické hudby a akustických (neelektronických) zvuků, znělek apod.

  • Zapojování mladých českých umělců do činností sdružení.

  • Šíření informací a poradenství o mecenášství a možnostech sponzoringu v oblasti kultury.

  • Výchovné projekty v oblasti zvukové ekologie.

Komentáře k tomuto článku už jsou uzavřeny.

Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes