content top

Náplň a formy činnosti OSSC

čl. III  ze stanov OSSC, schválených MV ČR v prosinci 2010


Náplň a formy činnosti sdružení

1.      Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2.      Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v kulturně-charitativních oblastech, zejména:

a)      Pořádání benefičních koncertů s finančním výtěžkem pro neziskové organizace a sociálně slabé spoluobčany.

b)     Organizování umělecko-charitativních akcí určených pro sociálně slabé spoluobčany.

c)      Realizace přednášek pro děti školního věku a mládeže s osvětou v oblasti kulturně-charitativní činnosti.

d)     Jednání se základními, středními a uměleckými školami v oblasti zapojení dětí a mládeže do kulturně-charitativní činnosti.

e)      Poskytování informací, zejména pomocí internetových stránek, o kladném vlivu akustické hudby a neelektronických zvuků.

f)       Výchovné projekty v oblasti zvukové ekologie.

Komentáře k tomuto článku už jsou uzavřeny.

Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes