content top

Reportáž – opravy domu z výtěžku koncertu 17. 6. 2011

Skupina dobrovolníků na podnět Občanského sdružení sv. Cecílie, dne  31. července 2011 zjistila aktuální stav nemovitosti sociálně slabé rodiny, na kterou putoval výtěžek z charitativního koncertu pořádaného dne 17. června 2011.

Po důkladné kontrole byly zjištěny vady v odvodnění této nemovitosti a po přípravách na odstranění těchto vad,

byly provedeny tyto práce:

  • Oprava přístřešku štítové zdi, odkud zatékalo do vnitří místnosti.
  • Sanace plísní na stěnách protilehlé stěny v místnosti.
  • Dům je potřeba vytápět z důvodu vysušování se připravilo a uskladnil topný materiál do stodoly.
  • Desinfekce studny, která svým stavem již nezajišťovala hygienické podmínky pro odběr pitné vody a prořezání křovin v blízkosti studny a dvora.
  • Upravil se dvorní terén pro usnadnění odtoku vody a schůdnosti k dřevníku.
  • Vybudování okapového chodníku.
  • Odvedení dešťově vody od domu do vsakové jímky.

Velké poděkování všem dobrovolníkům, kteří se zůčastnili této charitativní akce, ať už se jednalo o samotné práce nebo zajištění stravy pro brigádníky a dalších prací.

Z výtěžku z koncertu se zaplatily veškeré výdaje na materiál, cestovné a stravu pro všechny zúčastněné.

Postup práce s komentářem si můžete prohlédnout zde v této galerii:

 

 

Komentáře k tomuto článku už jsou uzavřeny.

Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes