content top

Svatá Cecílie

Svatá Cecílie je celosvětově uznávanou patronkou všech muzikantů, zpěváků, básníků, výrobců hudebních nástrojů a slepců.

Žila okolo roku 200 v Římě. Pocházela ze starého urozeného římského rodu. Již v mládí se stala horlivou křesťankou. Nosila sice šaty odpovídající vznešenému stavu, ale pod ně si oblékala žíněnou košili. Nepotrpěla si na zábavy, ale učila se hudbě a zpěvu, aby takto mohla chválit Boha. Přesto že měla být provdána, zavázala se slibem věčného panenství.

Obrátila na křesťanskou víru svého manžela Valeriána i jeho bratra Tiburcia. Oba bratry bohužel zasáhlo kruté pronásledování křesťanů a zahynuli mučednickou smrtí. Jako šlechtici byli sťati mečem.

Cecilie ještě stačila veškerý svůj majetek uchránit před konfiskací tím, že ho všechen rozdala chudým. Podle rozsudku měla podstoupit trest smrti ve vlastní lázni udušena vedrem a horkou parou. Když však zůstala i ve žhavé komoře živa, dali ji také stíti. Kat jí zasadil tři rány mečem do šíje a domníval se, že je mrtva. Cecilie však ještě tři dny žila.

Papež Urban I. dal pochovat její tělo v Kallistových katakombách  v Římě hned vedle hrobů biskupů. Dům mučednice posvětil jako kostel a o sto let později zde vyrostl skutečný chrám. Když v roce 822 byly v katakombách ostatky světice znovu nalezeny, nechal je papež Paschalis I. přenést do kostela sv. Cecílie a tam pochovat.

Při otevření rakve roku 1595 bylo prý její tělo nalezeno tak, jak bylo kdysi pohřbeno. Tento výjev vtesal sochař Stefano Maderna do nádherné mramorové skulptury umístěné v chrámu sv. Cecilie v Trastevere (Itálie). Cecíliiny ostatky jsou kromě Říma uchovávány také v Hildesheimu a v Albi.

Legenda o svaté Cecilii hudbou velebící Boha, se stala inspirací pro řadu umělců od starověku do dnešní doby.

Připomeňme obrazy Raffaela Santiho, Petra Paula Rubense, Quido Reniho, povídky a básně Geofreye Chaucera a Johna Drydena, hudbu G.F. Händela, Henry Purcella, Alessandra Scarlattiho, či ze skladatelů současnosti Benjamina Brittena nebo Jiřího Stivína.

Její atributy jsou nejčastěji růže a hudební nástroje. Svátek sv. Cecílie připadá na 22. listopadu.

Podrobněji na:    http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Cecilie

Komentáře k tomuto článku už jsou uzavřeny.

Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes